Koolist

Õpilasesindus

Õpilasesindus on koolielu edendav ja elavdav aktiivsete õpilaste kogu, kuhu kuuluvad vabatahtlikud esindajad ja kes lähtub oma tegevuses õpilasesinduse põhikirjast.