Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt on avatud erialadele:

 • Nooremaednik 1a (õppekeel: eesti keel)
  • Kandideerimine avatud 1.10. – 29.11.2022 – pikendatud kuni 08.01.2023, vestlus 09.01.2023
  • Vastuvõtuvestlused 30.11.2022
  • Õppetöö algab jaanuaris 2023
 • Tekstiilkäsitöö valmistaja (osakutse kangakuduja) 1a (õppekeel: eesti keel)
  • Kandideerimine avatud 1.10. – 13.12.2022 pikendatud kuni 03.01.2023, vestlus 04.01.2023
  • Vastuvõtuvestlused 14.12.2022
  • Õppetöö algab jaanuaris 2023

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

 

 


Veevärgilukksepp (1 aasta)

Veevärgilukksepp tase 4, tasemeõpe 1 a.
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikTasemeõpeÕppevormStatsionaarne koolipõhine, töökohapõhine õpeEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

 

 

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad vastava kutsehariduse õppekava täismahus lõpetamisel omandada kutset.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldab tal töötada oskustöölisena ehituse või kinnisvara korrashoiuga tegelevates ettevõtetes ning loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õppija omandab veevärgilukksepa õpingutega teadmisi ja praktilisi oskusi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning –seadmete paigaldamisest, kus peamised tegevused on torude lõikamine, ühendamine ja painutamine, monteerimine, isoleerimine, torude läbipesu, mõõtmine ja katsetamine. Kinnistusiseste välistrasside ja rajatiste ehitamisel lisandub torustike aluste rajamine. Veevärgilukksepad tegelevad ka vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamise ja remondiga, nad lokaliseerivad ja likvideerivad avariisid ning teevad torude ja süsteemide hooldustöid. 

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud kooli õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud „Veevärgilukksepp, tase 4 esmane kutse“ kutseeksami.
Veevärgilukksepa õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt 

 

Veevärgilukksepp tase 4, tasemeõpe, 1 aasta. Fail
Õppekava PDF
Põhiõpingute moodulite rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF