Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt on avatud erialadele:

 • Nooremaednik 1a (õppekeel: eesti keel)
  • Kandideerimine avatud 1.10. – 29.11.2022 – pikendatud kuni 08.01.2023, vestlus 09.01.2023
  • Vastuvõtuvestlused 30.11.2022
  • Õppetöö algab jaanuaris 2023
 • Tekstiilkäsitöö valmistaja (osakutse kangakuduja) 1a (õppekeel: eesti keel)
  • Kandideerimine avatud 1.10. – 13.12.2022 pikendatud kuni 03.01.2023, vestlus 04.01.2023
  • Vastuvõtuvestlused 14.12.2022
  • Õppetöö algab jaanuaris 2023

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

 

 


Maaler (1 a.)

Maaler tase 4, tasemeõpe 1 a.

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikTasemeõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Maalri eriala õpingutega omandab õpilane teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada oskustöölisena ehitus- ja kinnisvara valdkonna ettevõtetes ja kelle peamiseks tööülesandeks on viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamine, nt värvimine, lakkimine, õlitamine ja pindade katmine rullmaterjalidega. Konkreetne tööülesanne hõlmab viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtu lõikamist ja paigaldamist.


Maaler töötab töökohal üksinda ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest, suurematel objektidel töötab maaler meeskonnas, kus arvestab enda ja teiste rolliga meeskonnas.

Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutatust, mida hinnatakse kutseeksamiga ja õpilane omandab „Maaler, tase 4“ kutsekvalifikatsiooni

Maaler tase 4, tasemeõpe, 1 a. Fail
Õppekava PDF
Moodulite rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF