Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

NB! Avalduse esitamiseks on vaja omada ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID

2021/2022 õppeaastaks on lõppenud vastuvõtt kutsekeskhariduse erialadele:

 • Sisetööde elektrik
 • Hoone tehnosüsteemide ehitus
 • Kinnisvarahooldus
 • Puukäsitöö
 • Tekstiilkäsitöö
 • Sepp

ning kutsehariduse erialadele

 • Kinnisvarahooldaja
 • Maaler
 • Sepp
 • Nahkkäsitöö valmistaja

Ootame kandidaatide avaldusi kutsehariduse erialadele:

 • Puukäsitöö, tase 4 (2a) – Õppetöö algus jaanuar 2022
 • Kangakuduja, tase 3 (1a) – Õppetöö algus jaanuar 2022
 • Nooremaednik, tase 3 (1a) – Õppetöö algus jaanuar 2022

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas või koolis kohapeal E-R 8.30 – 16.30

NB! Avalduse esitamiseks on vaja omada ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID


Maaler (1 a.)

Maaler tase 4, kutseõpe 1 a.

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Maaler saab teadmisi ja praktilisi oskusi erinevate viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamiseks (nt pindade värvimine, lakkimine, õlitamine jm), viimistletavate pindade katmiseks rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga). Õpitakse viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud Maaler, tase 4 kutseeksami. 

Maaler tase 4, kutseõpe, 1 a. Fail
Õppekava PDF
Moodulite rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF