Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Maaler (1 a.)

Maaler tase 4, kutseõpe 1 a.

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega isikud, kes soovivad omandada kutset.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab teadmised oskused ja hoiakud, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes.

Maaler saab teadmisi ja praktilisi oskusi erinevate viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamiseks (nt pindade värvimine, lakkimine, õlitamine jm), viimistletavate pindade katmiseks rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga). Õpitakse viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ning sooritanud Maaler, tase 4 kutseeksami. 

Maaler tase 4, kutseõpe, 1 a. Fail
Õppekava PDF
Moodulite rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF