Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Täida vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

12.07 - 30.07 toimub vastuvõtuavalduste esitamine ainult SAIS süsteemi kaudu.
Alates 02.08 on võimalik avaldusi esitada ka Tallinna Kopli Ametikoolis kohapeal.

NB! Avalduse esitamiseks on vaja omada ID-kaarti koos paroolidega või mobiil-ID


Kinnisvarahooldaja (2 a.)

Kinnisvarahooldaja tase 4, kutseõpe, 2 a.
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutseõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 aastat

Erialale on oodatud õppima põhiharidusega või vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud.

Õppekava eesmärgiks on, et õpilane omandab kompetentsid, mis loovad eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks ning võimaldavad töötada kinnisvara korrashoiu valdkonnas hoone ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohooldusel ja heakorratöödel.

Kinnisvarahooldaja saab teadmisi ja praktilisi oskusi üldehitustöödest, viimistlustöödest, puhastustöödest ja krundihooldusest.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus, õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi tasemel ja sooritanud „Kinnisvarahooldaja, tase 4“ kutseeksami spetsialiseerumisel „Hoonete ja krundi rajatiste konstruktsioonide tehnohoolduse ja heakorratööde tegemine“.

 

Kinnisvarahooldaja tase 4, kutseõpe, 2 a. Fail
Õppekava PDF
Moodulite rakenduskava PDF
Valikõpingute moodulite rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF