Vastuvõtt

Tallinna Kopli Ametikool

Vastuvõtt on avatud erialadele:

 • Nooremaednik 1a (õppekeel: eesti keel)
  • Kandideerimine avatud 1.10. – 29.11.2022 – pikendatud kuni 08.01.2023, vestlus 09.01.2023
  • Vastuvõtuvestlused 30.11.2022
  • Õppetöö algab jaanuaris 2023
 • Tekstiilkäsitöö valmistaja (osakutse kangakuduja) 1a (õppekeel: eesti keel)
  • Kandideerimine avatud 1.10. – 13.12.2022 pikendatud kuni 03.01.2023, vestlus 04.01.2023
  • Vastuvõtuvestlused 14.12.2022
  • Õppetöö algab jaanuaris 2023

NB! Avalduse esitamiseks SAISis on vajalik ID-kaart koos kehtivate sertifikaatidega või mobiil-ID.

Vastuvõtu avaldus SAIS keskkonnas

 

 


Kinnisvarahaldur (1 aasta ja 6 kuud)

Kinnisvarahaldur, tase 5, tasemeõpe, 1 aasta ja 6 kuud.

Õpingute sihtrühmaks on keskharidusega õppija.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikTasemeõpeÕppevormStatsionaarne koolipõhine ja töökohapõhineEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg1 aasta ja 6 kuud

Õpilane omandab kompetentsused, mis võimaldavad töötada oskustöölisena kinnisvara korrashoiu valdkonnas tegutsevas ettevõttes kinnisvarahaldurina.

Õpingute käigus omandatakse teadmised ja oskused kinnisvarahalduri alusteadmistest ehitistes, kinnisvaraobjekti heakorrast ja hoolduskorraldusest, erialasest võõrkeelest, erialasest õigusõppest, majandusarvestusest, kinnisvara haldamisest ja oma õpitee ja töö kavandamisest muutuvas keskkonnas.

Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppekava on täidetud täies mahus ja õpilane on omandanud õppekava õpiväljundid. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, kus hinnatakse kutsele „Kinnisvarahaldur, tase 5” vastavate kompetentside saavutatust.  

 

 

 

Kinnisvarahaldur, tase 5, tasemeõpe, 1 aasta ja 6 kuud. Fail
Õppekava PDF
Rakenduskava PDF
Kompetentside tabel PDF